Trenger du noen å snakke med?

Brukeravtale

Denne avtalen fastsetter vilkårene for tjenestene på nettstedet soschat.no og kirkens-sos.no/meldinger. Kirkens SOS har utviklet disse tjenesten. Tjenestene (SOS-melding og SOS-chat) er tilgjengelige for alle som aksepterer vilkårene i avtalen.

1. BRUK AV TJENESTENE

Brukeren plikter å benytte tjenestene i overensstemmelse med vilkårene som gjelder for den aktuelle tjeneste, herunder for alt materiale han/hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom SOS-chat.no og www.kirkens-sos.no/meldinger.

Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder at informasjonen ikke må være ærekrenkende, ha ulovlig eller pornografisk innhold eller annen støtende fremferd.

Brukerne skal avstå fra å offentlig formidle informasjon som er egnet til å identifisere en selv eller andre brukere.

Informasjon som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag, må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren og/eller med hjemmel i lov.


2. Kirkens SOS SITT ANSVAR

Kirkens SOS fraskriver seg ethvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

Kirkens SOS fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Kirkens SOS forbeholder seg retten til å oppbevare anonymisert innhold fra enkelte samtaler som gjennomføres på SOS-chat og dialoger på SOS-melding. Aktuelle samtaler fra SOS-chat skal da anonymiseres og lagres i løpet av 3 dager etter at samtalen er gjennomført. Øvrige samtaler blir slettet i sin helhet etter 3 dager. SOS-meldinger blir lagret i 14 dager før de automatisk slettes. Dette for å sikre at det er en viss historikk i dialogen som gjør meldingsutvekslingen meningsfull. Dersom de kommer inn meldinger som inneholder personalia vil disse bli anonymisert i løpet av 48 timer. Eventuelle meldinger som blir beholdt utover 14 dager anonymiseres fullstendig før dette skjer.

Kun innhold som omhandler faglig interesse for forskning og videreutvikling av kunnskap og tjenesten vil bli beholdt. Alle beskrivelser, spørsmål og lignende vil bli helt anonymisert.

Det er KUN ansatte i Kirkens SOS i Norge som har tilgang til alle samtaleloggene.

Kirkens SOS er underlagt norsk lov og har gjennom §196 i straffeloven avvergelsesplikt. Dette betyr at vi har plikt til å avverge et straffbart forhold dersom det fremkommer informasjon om at en av våre innskrivere blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til identifisering av personen vi snakker med. Dette gjelder ikke ethvert straffbart forhold, og det gjelder ikke forhold som har skjedd og med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Det gjelder planlagte straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap. For en utfyllende liste over straffbare handlinger som er omfattet av paragraf 196 se her: https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/§196.


Tilbake til forsidenDu må krysse av for at du har lest og akseptert brukeravtalen.

Les brukeravtalen


Lukk